De dronesector is zeer sterk in opkomst, onbemande luchtvaart was lang voorbehouden aan geavanceerde krijgsmachtonderdelen, maar tegenwoordig leveren onbemande luchtvaartuigen diensten in uiteenlopende sectoren en omgevingen. Drones worden reeds ingezet voor cartografie, infrastructuurinspecties, precisielandbouw en op termijn de levering van goederen, e-commerce en wellicht personenvervoer. 

Naarmate de UAS-sector evolueert en volwassen wordt, is het integreren van UAS-activiteiten in een regelgevingskader voor grote organisaties steeds belangrijker.  Maatwerk is vereist om de maatschappelijke en zakelijke voordelen van drones optimaal te benutten en om veilig en beveiligd te kunnen opereren. 

Door samen te werken met innovatieclusters, bedrijven en luchtvaartautoriteiten  bieden we advies en aanbevelingen over UAS-regelgeving, veiligheids- en beveiligingstoezicht.  Op deze manier helpen we organisaties en overheden aan inzicht en instrumenten om UAS-operaties bedrijfsmatig te integreren. Met onze jarenlange ervaring opgedaan in de luchtvaart en het openbaar bestuur en door middel van best practices en lessons learned , werken we hard om de drone-sector veilig en verantwoord te laten groeien.